Doneer

Activiteiten

Bonaire heeft open veelzijdige en sterke persoonlijkheden nodig die hun talenten inzetten voor de vooruitgang van Bonaire in zijn geheel. Vanuit dit boeiend perspectief daagt Mangazina di Rei vooral kinderen, jongeren, kansengroepen en ondernemers (waaronder ook kunukero’s) uit om een brede kijk op de samenleving te ontwikkelen. Vanuit de Bonaireaanse cultuur (manier van leven) worden ze enthousiast gemaakt voor erfgoed, muziek, natuur, landbouw, ondernemerschap, recreatie en toerisme.

“Iedereen, groot en klein, heeft talent! Op Mangazina di Rei vind je vast je plek en route naar een solide toekomst, inspiratie en samenhang.”CEO TMA international

Photo credit: R. Wout

Talento Kultural

Talento Kultural is een programma voor kinderen en jongeren die geïnteresseerd zijn in de Bonairiaanse cultuur. Zij krijgen les van verschillende ouderen en professionals die in de cultuursector werkzaam zijn.

De kinderen krijgen muziekles en zangles. Ieder kind kiest voor een krioyo instrument of voor dans. Samen oefenen ze op liedjes passend bij een cultureel thema. De vier jaarthema’s zijn Simadan, San Juan i San Pedro, Musika folkloriko en Pone Barí Ronka. Aan het eind van een thema treden de kinderen op op Nos Zjilea. Op deze manier wordt de typische ‘krioyo’ manier van spelen van de Bonairiaanse muziek overgebracht op de jeugd en wordt behoed van het verloren gaan.

Naast het leren bespelen van een krioyo instrument of typische Bonairiaanse dans, leren de kinderen ook andere vaardigheden zoals zichzelf te presenteren, samen te werken en discipline. Ze voelen zich trots op hun prestatie en bouwen hiermee aan hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Door mee te doen aan dit programma ontdekken de kinderen hun talenten en krijgen ook de kans om deze in te zetten tijdens het programma en de presentaties.

Wil je je ook aanmelden
voor Talento Kultural?
Doneer

“Vanaf jongs af aan wist ik dat ik een musikaal talent had en op Mangazina di Rei kon ik dit verder ontwikkelen. Daarnaast heb ik ook een heleboel andere dingen geleerd zoals samenwerken, beslissingen nemen, respect voor ouderen en discipline. Ik heb ook de mogelijkheid gekregen om mee te doen aan een filmproject gedurende mijn tijd op Mangazina di Rei. Hierdoor heb ik heel veel zin gekregen om zelf een acteurs- of regisseursopleiding te gaan volgen. Als het goed is ga ik volgend jaar beginnen met mijn studie!”Rogen Pineda Mateo
Deelnemer Talento Kultural

“Heel goed werk. Ga zo door zodat onze kinderen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen, want zij zijn de toekomst van Bonaire.”Ouder Deelnemer Talento Kultural

Photo credit: J. Morgan - Bon Reporter

Photo credit: R. Wout

Nos Zjilea

Op de laatste zaterdag van de maand organiseert Mangazina di Rei het cultureel-educatief evenement Nos Zjilea. Op ‘Nos Zjilea’ kunnen lokale bewoners en toeristen elkaar ontmoeten en genieten van de Bonaireaanse cultuur. Talento Kultural krijgt hier de kans op te treden en te laten zien aan het publiek hoeveel ze al kunnen. Vaak worden zij hierbij ondersteund door andere bekende Bonaireaanse bands zoals “Tutti Frutti”.

Photo credit: J.Morgan - Bon Reporter

Leerorkest

Recent is Mangazina di Rei een samenwerking aangegaan met Stichting Leerorkest uit Nederland. Via de bekende methodiek van dit unieke project leren kinderen binnen no-time een orkest-instrument te bespelen en treden samen met hun docenten op in een symfonisch orkest. Het 1e leerorkest is van start gegaan op Kolegio San Luis Bertran in Rincon. Voor meer informatie zie website www.leerorkestbonaire.org

Wil je met jouw klas ook meedoen aan het Leerorkest? Doneer

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Educatieve programma’s voor scholen

Mangazina di Rei biedt educatieve programma’s aan scholen. In deze programma’s laten we schoolkinderen kennis maken met verschillende aspecten van de cultuur. Ze krijgen een rondleiding in onze tentoonstelling, een muziek workshop of bakken hun eigen “repa”. Ze krijgen ook een verwerkingsopdracht waardoor de aangeboden stof beter beklijft.

Onze educatieve programma’s voor scholen worden ervaren als goed georganiseerd, leerzaam en kindgericht. De docenten vinden dat hun leerlingen erg goed meedoen en dat het programma aansluit bij de belevingswereld en kennis van hun leerlingen.

Wilt u ook met uw klas deelnemen aan een educatief programma van Mangazina di Rei? Doneer

“De verschillende workshops van maximaal 10 minuten zijn net goed voor de kinderen. Zo blijven ze goed geconcentreerd en betrokken bij de stof. Ook heel interactief aangeboden.”Docent kolegio Kristo Bon Wardador

“Het educatieve programma was erg afwisselend met verschillende activiteiten van luisteren, muziek maken en beweegspellen.”Docent Kolegio Rayo di Solo

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Talentenklas

De talentenklas is een vormings- en werkervaringtraject speciaal voor tieners. Gedurende een interessante zoektocht ontdekken zij door middel van allerlei opdrachten in het cultuurpark waar hun talenten liggen en hoe ze deze talenten verder kunnen inzetten en ontwikkelen. Hierdoor krijgen ze beter inzicht in hun eigen mogelijkheden en daarmee zullen ze steviger in hun schoenen staan om keuzes te kunnen maken voor een succesvollere toekomst. Want:usa bo talento ta hasi bo kontentu!(vertaald in het nederlands: je talenten gebruiken, maakt je blij en gelukkig!

Dit programma wordt aangeboden aan leerlingen van de naschoolse opvang in samenwerking met Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire.

Wil je jouw groep ook aanmelden voor de Talentenklas? Doneer

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Leerwerktrajecten

Mangazina di Rei stelt leerlingen, studenten en kansengroepen in de gelegenheid om in een bedrijfsmatige werkomgeving kennis en ervaring op te doen. Leerlingen kunnen onder begeleiding van coaches ontdekken hoe het Cultuurpark Mangazina di Rei gerund wordt en wat voor talenten daar allemaal voor nodig zijn. Om hun eigen talenten te ontdekken en de nodige competenties en werknemersvaardigheden te ontwikkelen volgen ze cursussen, trainingen en oefenen op de verschillende werkplekken in het cultuurpark.

Mangazina di Rei heeft veel ervaring met het werkplekopleiden van verschillende doelgroepen.

Doneer

“Hier op Mangazina di Rei heb ik mijn talent om met ouderen te werken ontdekt. Ik dacht altijd dat ik niet in de zorgsector zou kunnen werken, omdat ik zelf in een rolstoel zit. Daarom probeerde ik te solliciteren naar een baan in de administratie. Tijdens mijn leerwerktraject bij Mangazina di Rei kreeg ik de kans om een opdracht uit te voeren voor een groep ouderen. Daarna kreeg ik een stageplek bij de zorginstelling waar deze ouderen verblijven en later kreeg ik een baan aangeboden. Ik ben heel erg blij want hier kan ik elke dag mijn talenten inzetten!” Gemar Bernabela
Deelnemer Leerwerktraject

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Kunuku Lifestyle Challenge

Mangazina di Rei heeft een lesconcept ontwikkeld, dat we “Kunuku Lifestyle Challenge” genoemd hebben. “Kunuku Lifestyle Challenge” is een project voor kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar. Bonaire kent een gedegen “kunuku”-geschiedenis, wat wil zeggen dat vroeger (100 tot 50 jaar geleden) veel mensen hun eigen groente en fruit verbouwden en veeteelt bedreef op hun eigen stukje land (kunuku). In de huidige generatie komt dit helaas niet meer zoveel voor. Met dit educatieve programma wil Mangazina di Rei kinderen dichter bij deze “kunuku” geschiedenis brengen.

Dit programma wordt momenteel niet aangeboden.

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Stagemogelijkheden

Mangazina di Rei is erkend als leerbedrijf door ROA (Raad Onderwijs Arbeidsmarkt) CN en biedt stagemogelijkheden aan studenten van MBO- en HBO-opleidingen op Bonaire en uit Nederland. Als erkend leerbedrijf begeleiden we leerlingen op een verantwoorde manier bij hun praktijkstage en helpen we hen bij het ontwikkelen van competenties.

Er worden verschillende stageplaatsen geboden in o.a. de volgende functies: Tourguide, musical entertainer, educatief medewerker, groepswerker, receptionist, horeca-medewerker, verkoopmedewerker, evenementenorganisatie, marketing, groenbeheer en maintanance. Op deze manier halen we expertise binnen en hebben de studenten een plek waar ze ervaring kunnen opdoen en kunnen oefenen met datgene wat zij op school geleerd hebben.

Voorbeelden stages

  • Ondernemersplan schrijven - student Bedrijfskunde
  • Educatief materiaal maken - student Culturele Maatschappelijk Vorming
  • Lesmateriaal over erfgoed maken - student Erfgoed
  • Draaiboek maken voor cultureel evenement - student Evenementenorganisatie
  • App ontwerpen voor park - student Geo, Media en Design
  • Ontwerp buitenruimte Mangazina di Rei - student Landscape Design
  • Maken van een inwerkmodule - student Opleidingskunde
  • Tools ontwikkelen voor leerwerktraject - student SPH
  • Onderzoek uitvoeren over bezoekintentie van park - student Toegepaste Wiskunde
Wil je stage lopen bij Mangazina di Rei?

“Bij Mangazina di Rei is er een prettige werksfeer. Een team dat weet samen te werken en goede plannen heeft voor de toekomst. Doordat iedere werknemer betrokken wordt bij de plannen en beslissingen werkt men met hart en ziel voor het cultuurpark. Ook was het leuk om te werken met de kansengroepen. En om te zien dat een ieder op zijn/haar niveau iets kan bereiken en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.” Mariangela Oleana
Student Bedrijfseconomie 4de jaar aan de Hogeschool
Rotterdam – april-sept 2013

“Ik heb veel waardering voor de leiding van Mangazina di Rei. Ondanks de beperkingen waar Bonaire mee te maken heeft zetten zij zich voor honderdvijftig procent in om het Cultuurpark Mangazina di Rei naar een hoger plan te trekken. Het doorzettingsvermogen, de vastberadenheid, de creativiteit en met name ook het plezier waarmee zij dit doel proberen te bereiken heeft er toe geleid dat ik veel bewondering ben gaan tonen voor het project. Daarnaast hebben zij mij weten te inspireren en enthousiasmeren om doelen achterna te streven en om dromen te kunnen realiseren.”Luc van Rossum
Student Landscape Design 3e jaar aan Hogere Agrarische Sschool Den Bosch
Nederland – januari-april 2014

“Als Nederlandse student heb ik mogen zien hoe het werken in een andere cultuur er aan toe gaat. Ik had veel ruimte om mijn eigen onderzoek te doen en een educatief programma te ontwikkelen. De Rijksvertegenwoordiger had alle leerlingen uit groep 8 uitgenodigd om de nieuwe tentoonstelling van Mangazina di Rei te bezoeken. Hiervoor moest een programma ontworpen worden en deze taak heb ik, in samenwerking met mijn stagebegeleidster, op mij genomen. We hebben meer dan 200 leerlingen ontvangen en ze reageerden erg enthousiast. Ik wil alle collega’s van Mangazina di Rei bedanken voor de ontvangen begeleiding tijdens mijn stage.”Marieke van der Eerden
Student Cultureel Maatschappelijke Vorming 3e jaar aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
februari-juli 2016

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Vrijwilligers

Er zijn verschillende vrijwilligers die ons helpen bij activiteiten, promotie en bij het lesgeven aan kinderen en jongeren. We zijn bezig met het opstellen van een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid en bijbehorende handleidingen en trainingen.

Wil je ook graag een steentje bijdragen als vrijwilliger?

Photo credit: H. Christiaan-Quartel, Fundashon Mangazina di Rei

Senioren

Mangazina di Rei zoekt altijd de samenwerking met de senioren die hun kennis en ervaring in willen zetten. Niet alleen willen deze senioren graag vertellen over vroeger zodat deze schat aan informatie behoed wordt voor het verloren gaan, ook is het erg leerzaam voor volgende generaties, omdat veel historische wijsheden gebaseerd zijn op een zeer respectvolle wijze van omgang met elkaar en de natuur.

Wilt u ook graag uw kennis met jongere generaties delen?