Donashon

Pa realisashon di su metanan Mangazina di Rei komo fundashon ta dependiente di regalo, donashon, supsidio i entrada di parke. Nos maneho finansiero ta dirigí riba oumenta, amplia i mehorá e entrada básiko. Esaki ta nifiká ku konstantemente nos ta investigá posibilidatnan pa oumentá entrada di e parke i pa hasi mas aktividatnan komersial na bienestar di nos metanan karikativo.

Bo tambe ke kontribuí na preservashon di kultura boneriano?
Bo tambe ke pa mucha, hóben i gruponan ménos previligia deskubrí nan talentonan i haña mihó oportunidat pa formashon, desaroyo personal i riba merkado laboral?

Tuma kontakto ku nos. Masha danki!