Doneer

Ik heb gewoon andere talenten dan jij!

11th Nov, 2020

Eén van de dingen die de leerlingen van de talentenklas elke week moeten doen, is zelf de tafels en stoelen voor hun les klaarzetten en weer opruimen. Al vanaf het begin laten de leerlingen zien dat ze graag verantwoordelijkheid krijgen en deze ook nemen. Binnen no-time en met weinig aansturing staat alles klaar. Ze verbazen me regelmatig en ik complimenteer ze daar ook mee. Vandaag ontstond er commotie bij het opruimen van de tafels en ik ging kijken wat er aan de hand was. Een leerling roept op een luide toon: “Laat mij dat maar doen, jij kan ook niks!” De andere leerling antwoordt heel rustig: “Dat is niet waar dat ik niks kan; ik heb gewoon andere talenten dan jij!”

Hoe zou jij reageren in zo’n situatie? De meeste leerlingen zouden waarschijnlijk boos zijn geworden of zouden zich in ieder geval afgewezen hebben gevoeld. En als ik eerlijk ben; ik weet niet of ik zelf in staat was geweest om zo te reageren. Ik vergelijk mezelf ook vaak met anderen en kijk dan vooral naar wat ik niet kan in plaats van waar ik wel goed in ben.

Nou is het heel gemakkelijk om de andere leerling terecht te wijzen. Want is het aardig van haar om te zeggen dat die ander niks kan? Maar wat als haar gedrag juist voortkomt uit een talent dat zij heeft?

De eerste leerling laat resultaatgerichtheid zien. Ze is gericht op het doel, namelijk zo snel mogelijk alles opruimen. De tweede leerling is in staat om naar het leerproces te kijken en ze heeft ook meer geduld. Als zij de ruimte had gekregen van de andere leerling om zelf te ontdekken hoe de tafel opgeklapt moest worden, dan was dat na wat uitproberen vast wel gelukt en dan zou het de volgende keer ook vast sneller zijn gegaan. Als de eerste leerling aan de andere kant zich bewuster was geweest dat je in een bepaalde situatie verschillende manieren (talenten) van dingen aanpakken hebt, dan had ze misschien ook meer geduld kunnen opbrengen. We geven elkaar vaak geen ruimte, omdat we nog niet zo goed begrijpen wat onze talenten zijn en hoe die op anderen aansluiten. Vaak durven we ook zèlf niet te laten zien wat onze talenten zijn en wat we kunnen om wat voor reden dan ook.

Je ziet dus als je deze situatie onder de loep neemt dat beide leerlingen unieke, maar wel verschillende talenten hebben en geen van hen is goed of fout. Beiden mogen er zijn. Maar hoe gaan we om met deze verschillen? Daar gaan we in de komende weken verder aan werken. Samen gaan we ontdekken hoe je hier het beste mee kunt om gaan.

Als we onze eigen talenten beter leren kennen en ook leren die van de ander te herkennen, dan kunnen we elkaar juist aanvullen en van elkaar leren.

In de talentenklas willen we de leerlingen een omgeving bieden waarin iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Alleen dán kunnen talenten naar boven komen en de kans krijgen om ontwikkeld te worden. Dit gunnen we iedereen! Want “iedereen heeft gewoon andere talenten”!